We4U app

Het leven een beetje makkelijker maken in moeilijke periodes.

Organiseer hulp door je eigen netwerk in te schakelen voor je dagelijkse taken en hou tijd en energie over voor datgene wat echt belangrijk is: het maken van mooie herinneringen!

Soms zijn er periodes waarop het fijn is dat anderen je kunnen ondersteunen door kleine (en soms grote) dagelijkse taken van je over te nemen die wel moeten gebeuren, maar niet per se door jou. Zodat jij tijd overhoudt voor datgene wat nu het belangrijkste is.

Met de We4U app kun je die ondersteuning makkelijk en snel organiseren. Je bepaalt aan wie je hulp wil vragen: familieleden, vrienden, kennissen. Je stuurt deze mensen een link. Dat kan nu via  een e-mail of een sms. De ontvanger van de link kan bekijken wie om hulp vraagt en waarom. En bepaalt of de uitnodiging wel of niet wordt geaccepteerd.

Vervolgens zet je alle taken in de app waarvan het fijn is als een ander deze kan overnemen. Je netwerk ziet dan welke hulp wanneer nodig is, bijvoorbeeld de was doen, boodschappen doen, koken op dinsdag en donderdag en oppassen op zaterdagochtend. In de app kunnen zij taken accepteren.

Dit noemen wij het ‘pick and choose’ principe. Jij als vrager maakt een overzicht van wat nodig is en de mensen uit jouw netwerk kiezen uit wat zij kunnen en willen doen.

Op een eenvoudige, privacy-vriendelijke wijze brengt de We4U app vraag en aanbod bij elkaar. De app structureert de planning en uitvoering op een overzichtelijke manier.

Onze app ondersteunt jou bij de organisatie van de ondersteuning uit je eigen netwerk en signaleert vroegtijdig waar gaten dreigen te vallen, zodat je daarop actie kan ondernemen bijvoorbeeld door het sturen van een urgente taak met push-melding. Ook kan je chatten met elkaar over de taken.

Op deze manier ondersteunt onze app bij het zo veel mogelijk door laten gaan van de dagelijkse gang van zaken, ook als het leven even wat moeilijker is.

Hulp vragen met We4U

Jouw verhaal, jouw ervaringen, kunnen een ander helpen

Dat kan heel praktisch zijn. Een idee wat je een ander zou kunnen vragen. De ervaring dat wegwerpschalen fijner zijn dan bakjes die weer terug moeten. Dat een concreet aanbod (of iets gewoon doen) beter werkt dan een algemene vraag. Dat je beter kunt zeggen dat je niet weet wat je moet zeggen, dan dat je voor iemand wegloopt (want ja, dat merk je). Dat je nooit genoeg kaartjes kunt krijgen en dat de partner van en de kinderen het heel leuk vinden om een eigen kaartje te krijgen. En meer.

Deel jouw verhaal en maak de drempel om hulp te vragen voor een ander kleiner.

iPhone

Download de We4U app voor iPhone via de App Store

Android

Download de We4U app voor Android via de Play Store