De We4U app wil mensen ondersteuning bieden in lastige periodes. De gebruikers van de We4U app hoeven niet bang te zijn dat wij hun persoonsgegevens verkopen of dat we er op een andere manier gebruik van maken dan passend bij de diensten die we leveren. Wij vinden het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens en de data die wij beheren van groot belang. Deze gegevens worden bij ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij de verwerking van persoonsgegevens houden we ons aan relevante wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Hieronder leggen we uit hoe wij je gegevens verzamelen en gebruiken en met welk doel wij dat doen. Wij raden je aan deze privacyverklaring goed te lezen. Deze privacyverklaring heeft betrekking op onze website en onze dienstverlening. Met deze privacyverklaring geven wij invulling aan onze informatieplicht op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op: 21 augustus 2023.

Als je gebruik maakt van onze website en onze dienstverlening maken wij gebruik van persoonsgegevens die je met ons deelt. Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan beschreven in deze verklaring, tenzij je daar vooraf toestemming voor hebt gegeven.

Wij kunnen deze privacyverklaring herzien. Als er belangrijke dingen veranderen in de manier waarop wij je gegevens verwerken, zullen wij je eerst informeren en waar nodig, opnieuw om toestemming vragen.

Contactgegevens

We4U app B.V. is gevestigd aan de Klaaskampen 66 in Laren en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 81818793. Voor privacy gerelateerde zaken kun je contact met ons opnemen via onze contactgegevens.

Dienstverlening

Persoonsgegevens

Wanneer je de We4U app gebruikt, dan kunnen we de volgende gegevens verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Afbeelding
 • Klant ID
 • Rol
 • Relaties
 • Financiële gegevens m.b.t. betaling
 • Gegevens zoals je zelf in de app hebt gezet, waaronder medische gegevens
 • Overige persoonsgegevens die je zelf actief verstrekt, bijvoorbeeld door gebruik te maken van onze dienstverlening, in correspondentie en telefonisch

Doelen

Wij verwerken je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het leveren van de dienst (overeenkomst)
 • Het informeren over wijzigingen van de geleverde dienst (overeenkomst)
 • Het informeren over nieuwe diensten (gerechtvaardigd belang)
 • Het verzamelen en analyseren van gedepersonaliseerde gegevens ten behoeve van kwaliteit en sturingsinformatie (gerechtvaardigd belang)
 • Het gebruik van gedepersonaliseerde gegevens ten behoeve van het trainen van AI-toepassingen in de app (gerechtvaardigd belang)
 • Wettelijke verplichtingen, waaronder verplichtingen in het kader van de belastingen (wettelijke plicht)

Bewaartermijn

Wij bewaren je gegevens zolang je een account bij ons hebt. Je kunt altijd je account verwijderen.

Gegevens over een specifieke taak bewaren we minimaal één jaar, ook als jij je account hebt verwijderd.  Gegevens in de chat blijven in beginsel beschikbaar tot de verschillende gebruikers hun account hebben verwijderd. Het betreft hier alleen de gegevens die door jou zijn gedeeld met andere gebruikers binnen de app.

Gegevens die wij nodig hebben voor onze wettelijke administratieplicht bewaren wij in ieder geval zeven jaar.

Gerechtvaardigd belang

Het is voor ons van belang om je te kunnen informeren over nieuwe diensten gerelateerd aan de We4U app. Als je liever niet wil dat wij je hierover informeren, neem dan contact met ons op.

Het is voor ons belangrijk om inzicht te hebben in de wijze waarop de app wordt gebruikt, de aantallen gebruikers, soorten taken en dergelijke ten behoeve van kwaliteitsverbetering en het genereren van managementinformatie in het kader van een goede bedrijfsvoering.

Ons doel is de app op termijn slimmer te maken door de inzet van AI. Hiervoor kan het nodig zijn om gedepersonaliseerde gegevens te gebruiken voor het trainen van het algoritme. Uiteraard zullen we onze klanten informeren als een AI-functionaliteit wordt toegevoegd aan de app. Vooralsnog is daar nog geen sprake van.

Vragen en verzoeken

Persoonsgegevens

Wanneer je contact met ons opneemt, dan kunnen we de volgende gegevens van je verwerken:

 • Voor – en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Bedrijfsnaam
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt

Doelen

Wij verwerken je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Afhandelen van je vraag of verzoek (gerechtvaardigd belang)

Bewaartermijn

Wij zullen je gegevens alleen gebruiken ter afhandeling van je vraag of verzoek. Afhankelijk van je vraag of verzoek zal deze al dan niet gearchiveerd worden. Ons archief bewaren we ten minste 7 jaar.

Gerechtvaardigd belang

Als je ons benadert met een vraag of verzoek, dan hebben wij je persoonsgegevens nodig om te kunnen reageren en je vraag of verzoek af te kunnen handelen.

Nieuwsbrief

Persoonsgegevens

Wanneer je je opgeeft voor onze nieuwsbrief, dan kunnen we de volgende gegevens van je verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres

Doelen

Wij verwerken je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief (toestemming)

Bewaartermijn

Wij bewaren je gegevens zolang je de nieuwsbrief wil ontvangen.

Wij maken voor het versturen van onze nieuwsbrieven gebruik van software. Het afmelden voor een nieuwsbrief betekent uiteraard dat je geen nieuwsbrief meer ontvangt. Je gegevens worden echter niet automatisch door de software verwijderd. Wil je dat je gegevens helemaal worden verwijderd, neem dan contact met ons op.

Toestemming intrekken

Je kunt je altijd afmelden voor de nieuwsbrief via de link in de e-mail.

Verhalen, donaties en andere steunbetuigingen

Persoonsgegevens

Wanneer je je verhaal vertelt, een donatie doet of op een andere manier je steun geeft aan de We4U app, dan kunnen we de volgende gegevens van je verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Bankrekeningnummer
 • Beeldmateriaal
 • Overige persoonsgegevens die je zelf actief verstrekt

Doelen

Wij verwerken je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Storytelling (toestemming)
 • Marketing (toestemming)
 • Informeren over ontwikkelingen m.b.t. tot de We4U app (toestemming)
 • Wettelijke verplichtingen, waaronder verplichtingen in het kader van de belastingen (wettelijke plicht)

Bewaartermijn

Wij gebruiken je persoonsgegevens alleen ten behoeve van storytelling, marketing en informeren over ontwikkelingen als je ons daarvoor toestemming hebt gegeven, en zolang je je toestemming niet hebt ingetrokken. Wij bewaren je contactgegevens niet langer dan nodig is. Gegevens die wij nodig hebben voor onze wettelijke administratieplicht bewaren wij in ieder geval zeven jaar.

Toestemming intrekken

Als wij je persoonsgegevens op basis van je toestemming verwerken, dan kun je deze altijd intrekken door contact met ons op te nemen. Wij zullen je verzoek zo snel mogelijk afhandelen. Het is goed je te realiseren dat het bij het gebruik van jouw verhaal niet altijd (goed) mogelijk is om je verhaal volledig te verwijderen nadat we deze met jouw toestemming online hebben gedeeld.

Webinars en andere diensten die we gratis aanbieden

Persoonsgegevens

Wanneer je je aanmeldt voor een webinar of voor een andere dienst die we gratis aanbieden, dan kunnen we de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres

Doel en grondslag

Wij verwerken je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Uitvoering geven aan de gevraagde dienst die we gratis aanbieden (gerechtvaardigd belang)
 • Informeren over aan de We4U app (gerechtvaardigd belang)

Gerechtvaardigd belang

Als je bij ons een dienst afneemt die wij gratis aanbieden, dan sturen we je een beperkt aantal e-mails hierover en maximaal een of twee mails over de We4U app. Wij hebben je persoonsgegevens nodig om je de bestelde dienst te kunnen toesturen en of je daarover nader te informeren. Wij zullen je nooit ongevraagd onze nieuwsbrief toesturen. Je kunt je altijd uitschrijven van de mailings via de link in de e-mail.

Bewaartermijn

Wij gebruiken je gegevens maximaal zes maanden.

Wij maken voor het versturen van onze mailings gebruik van software. Na het einde van de e-mailreeks zullen wij je gegevens niet meer gebruiken, tenzij je ons toestemming geeft of er sprake is van een nieuw gerechtvaardigd belang. Je gegevens worden echter niet automatisch door de software verwijderd. Wil je dat je gegevens helemaal worden verwijderd, neem dan contact met ons op.

Website

Persoonsgegevens

Een cookie is een klein bestand dat bij een bezoek aan onze website op jouw computer, tablet of smartphone kan worden opgeslagen. Met een cookie kunnen persoonsgegevens worden verwerkt. Wanneer je onze website bezoekt, dan kunnen wij met cookies de volgende persoonsgegevens van je verwerken:

 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Andere gegevens waarvoor je toestemming hebt gegeven via de cookiebanner op onze website

Doel en grondslag

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het verbeteren van de toegang tot en werking van onze website
 • Het bieden van een goede gebruikerservaring van onze website
 • Het analyseren van informatie ten behoeve van marketingdoeleinden

Waar wij deze doelen kunnen bereiken zonder het gebruik van persoonsgegevens of door het inzetten van enkel functionele cookies, dan is de grondslag voor het verwerken van eventuele persoonsgegevens gelegen in het gerechtvaardigd belang dat wij hebben bij een goed functionerende website. Denk hierbij aan de mogelijkheid tot reageren, de werking van spamfilters en het gebruik van caching om de website sneller te maken. Wij plaatsen cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de site en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy.

Waar wij deze doelen alleen kunnen bereiken door een ander gebruik van persoonsgegevens, dan verwerken wij je persoonsgegevens alleen met jouw toestemming. Meer informatie hierover kan je vinden in onze cookieverklaring en via de tool die wij hiervoor op onze website gebruiken.

Mogelijk kunnen er ook cookies van derde partijen worden geplaatst via de social media buttons of embedded video’s.

Google Analytics

Gegevens die jij verstrekt via onze cookies, kunnen worden bewaard voor het maken van statistische analyses. Zo kunnen wij zien hoe websitebezoekers de website gebruiken en op basis daarvan onze website en dienstverlening verbeteren. We maken daarvoor gebruik van Google Analytics.

De verkregen informatie wordt, met inbegrip van het IP-adres, door Google overgebracht en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees de privacyverklaring van Google voor meer informatie.

Social media, embedded video’s en andere plugins

Het gebruik van dienstverlening van andere partijen brengt soms het plaatsen van cookies door en het delen van data met deze partijen met zich mee zonder dat wij daar een keuzemogelijkheid hebben. Wij zullen altijd de meest privacy vriendelijke optie aanzetten die mogelijk is.

Wij hebben op onze website ‘social media buttons’ van onder andere LinkedIn en Facebook geplaatst. Wij maken gebruik van embedded video’s via Vimeo. Ook maken wij gebruik van diverse plugins van WordPress om de werking van onze website te verbeteren.

Al deze partijen kunnen cookies plaatsen en gegevens over jou verzamelen via deze buttons en integraties. Wij hebben hier verder geen invloed op. Wij verwijzen je naar de privacyverklaring van deze partijen. Sommige van deze partijen slaan deze gegevens op in de Verenigde Staten.

Facebook pixel

Er is een Facebook pixel op onze website geplaatst. Hiermee kunnen we de conversie van onze Facebook-advertenties volgen, zodat wij onze doelgroep beter leren kennen en onze advertenties beter op de doelgroep kan afstemmen. Een Facebook pixel plaatst cookies van Facebook, en kan jouw onlinegedrag op onze website en op Facebook volgen, ook als je van toestellen wisselt. Voor meer informatie verwijzen wij je naar de privacyverklaring van Facebook.

IP-adres en webservers

Je IP-adres kan worden opgeslagen in de logbestanden van onze webserver wanneer je onze website bezoekt. Dit is noodzakelijk om de website op de juiste manier te beheren en te beveiligen. Wij gebruiken je IP-adres niet om je online gedrag te volgen of te registreren. In principe zijn wij niet in staat om je IP-adres te koppelen aan je naam, adres of andere identificerende informatie, tenzij je aan ons dergelijke informatie verstrekt en gebruik blijft maken van hetzelfde IP-adres.

Bewaartermijn

Afhankelijk van het soort cookies en de reden van het plaatsen van cookies worden cookies alleen gedurende de (browser)sessie dan wel voor een langere duur bewaard. Je kunt op elk moment zelf actief (al dan niet automatisch) cookies verwijderen. In dat geval worden er geen nieuwe gegevens meer met ons of andere partijen gedeeld totdat er weer (met toestemming) cookies zijn geplaatst. Wij hebben geen invloed op de omgang van andere partijen met de door hen geplaatste cookies en de via deze cookies verzamelde gegevens.

Toestemming

Via de cookiebanner op onze website kun je toestemming geven voor het plaatsen van niet-functionele cookies. Je kunt je toestemming voor het plaatsen van cookies op elk moment wijzigen via de cookietool die wij op onze website gebruiken. Ook kun je je browser zo instellen dat deze de niet-functionele cookies niet meer opslaat of alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen, al dan niet automatisch.

Consequenties niet accepteren cookies

Je bent niet verplicht tot het accepteren van cookies. Als je je browser zo instelt dat deze geen cookies opslaat of als je informatie die eerder is opgeslagen, al dan niet automatisch, verwijdert, dan is het mogelijk dat je een minder goede gebruikerservaring hebt van onze website en niet van alle functionaliteiten gebruik kunt maken.

Websitebezoekers jonger dan 16 jaar

Wij hebben niet de intentie om persoonsgegevens te verwerken van websitebezoekers jonger dan 16 jaar zonder toestemming van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of onze websitebezoekers ouder dan 16 zijn. Als je vermoedt dat wij persoonsgegevens van een persoon jonger dan 16 jaar verwerken zonder toestemming, neem dan contact met ons op, zodat we de informatie kunnen verwijderen als we deze niet rechtmatig verwerken.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij doen niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming en profilering die nadelige gevolgen kunnen hebben voor jou als persoon. Het gaat om besluiten die door een computer of geautomatiseerde systeem wordt genomen zonder dat daarbij een mens betrokken is.

Je rechten

Je hebt het recht op inzage van je gegevens, het recht op aanpassing als je gegevens onjuist zijn, het recht op verwijdering van je gegevens, het recht op bezwaar tegen een gegevensverwerking, het recht op beperking van een gegevensverwerking en het recht op overdraagbaarheid van je gegevens. Wij doen niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming en profiling.

Als je gebruik wilt maken van een van deze rechten, dan kun je contact met ons opnemen via de mail. Mogelijk moeten we je identiteit verifiëren om aan je verzoek te voldoen. We zullen altijd tijdig reageren. Mocht je niet tevreden zijn met de afhandeling van je verzoek, dan kun je je klacht voorleggen aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Delen met anderen

We zullen je persoonsgegevens niet delen met anderen zonder je toestemming, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of tenzij dit een wettelijke verplichting is.

Wij maken gebruik van meerdere verwerkers. Wij hebben met al onze verwerkers een verwerkersovereenkomst afgesloten. Met partijen die wij extern inhuren en geen verwerker zijn, maken we waar mogelijk afspraken met betrekking tot het verwerken van de gegevens en geheimhouding.

Op dit moment kunnen wij je gegevens delen met de volgende partijen: Siteground (hosting website en e-mail), Microsoft (werkomgeving), Appbakkers (hosting app), Jortt (online tool voor onze boekhouding), Spryng (sms-provider), Mollie (betalingen), software voor e-mailmarketing, Calendly.com (afspraken maken), (Business) WhatsApp (communicatie) en onze VA en boekhouder.

Doorgifte van persoonsgegevens

Ons uitgangspunt is om zoveel mogelijk samen te werken met partijen die jouw gegevens opslaan binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Dat zal echter niet altijd mogelijk zijn. Wanneer wij jouw gegevens buiten de EER verwerken, dan nemen wij de juiste maatregelen om er zeker van te zijn dat persoonsgegevens goed beveiligd zijn volgens de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming van ons vereist. In dat geval werken we samen met partijen in door de Europese Commissie erkende landen met een passend beschermingsniveau. Als een partij hier niet aan voldoet, dan zullen wij de standaardcontractbepalingen implementeren.

Beveiliging

We zorgen ervoor dat je persoonsgegevens tegen verlies of tegen onrechtmatige verwerking worden beveiligd. Wij hebben onder andere de volgende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen:

 • Gebruik van sterke wachtwoorden en waar mogelijk het gebruik van een tweede factor;
 • Gebruik van een beveiligde omgeving voor opslag van de data;
 • Gebruik van verwerkers met een adequaat beveiligingsniveau gezien de aard van de gegevens;
 • Op onze website maken we gebruik van een beveiligingscertificaat, te herkennen aan het slotje in de adresbalk.